Лексикологія першої іноземної мови. Методичні рекомендації

Price

87 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 69 Views: 437
Additional information
Автор:Козлова Тетяна Олегівна
Описание книги:Формат А5, мягкий переплёт, 56 с.

Козлова, Т. О.
Лексикологія першої іноземної мови : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Мова і література (англійська)” / Тетяна Олегівна Козлова. — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 56 с.

Методичні рекомендації містять комплекс завдань до практичних занять з “Лексикології першої іноземної мови” та призначені забезпечити фундаментальні знання про словниковий склад сучасної англійської мови, закономірності його розвитку, функціонування та шляхи збагачення. До кожної теми подано план, методичні рекомендації для засвоєння програмного матеріалу, перелік термінів, список рекомендованої літератури, завдання для самостійної роботи, а також питання й завдання для самоконтролю. Прикінцева частина видання містить глосарій основних термінів.
Видання сприятиме ефективному засвоєнню теоретичного матеріалу, систематизації практичних знань з германської філології, а також належній організації самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять.
Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Мова і література (англійська)”.

Рецензент
Г. І. Приходько, д-р філол. наук, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Відповідальний за випуск
С. М. Єнікєєва, д-р філол. наук, професор,
зав. кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

УДК    811.111:81’373(076.5)

Автор:Козлова Тетяна Олегівна
Описание книги:Формат А5, мягкий переплёт, 56 с.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Лексикологія першої іноземної мови. Методичні рекомендації”

Your email address will not be published.