Регіональне варіювання мови

Price

95 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 68 Views: 439
Additional information
Автор:Козлова Тетяна Олегівна
Описание книги:Формат А5, мягкий переплёт, 68 с.

Козлова, Т. О.
Регіональне варіювання мови : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Мова і література (англійська)” / Тетяна Олегівна Козлова. — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 68 с.

Методичні рекомендації містять комплекс завдань до практичних занять з “Регіонального варіювання мови” та забезпечують знання про закономірності розвитку, функціонування та шляхи збагачення поліетнічної англійської мови. Мета видання – ознайомити з важливими проблемами, методами та термінологічним апаратом регіоналістики, особливостями мовної ситуації в окремих регіонах поширення англійської мови, типологічними характеристиками регіональних варіантів англійської мови, поглибити уявлення про форми існування, роль і функції сучасної англійської мови в світі, сприяти формуванню у студентів компетенцій, необхідних для успішного міжкультурного спілкування, а також забезпечити можливість самостійного освоєння матеріалу.
Для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності “Філологія” освітньо-професійної програми “Мова і література (англійська)” денної та заочної форм навчання.
Видання сприятиме ефективному засвоєнню теоретичного матеріалу, систематизації практичних знань з германської філології, а також належній організації самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять.

Рецензент
Г. І. Приходько, д-р філол. наук, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

Відповідальний за випуск
С. М. Єнікєєва, д-р філол. наук, професор,
зав. кафедри англійської філології (Запорізький національний університет)

УДК    811.111:81’373(076.5)

Автор:Козлова Тетяна Олегівна
Описание книги:Формат А5, мягкий переплёт, 68 с.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Регіональне варіювання мови”

Your email address will not be published.