Safer Internet : глосарій

Price

59 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 1 Views: 407

УДК 37.016:004.738.5.056(075.4)
ББК 74.268.97я721
С28

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (протокол № 6 від 25.09.2019)

Укладач:
І. М. Сокол – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Рецензенти:
Л. А. Чернікова – проректор з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.
Ю. О. Швець – доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Safer Internet : глосарій / укл. І. М. Сокол. — 2-ге видання: виправлене та доповнене. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 32 с. — (Педагогічне сьогодення).

У другому випуску додано нові загрози, небезпеки та інші терміни, пов’язані з інформаційною безпекою, медіаосвітою. Наразі глосарій містить понад 240 тлумачень. Змінено структуру, додано розділи «Нормативні документи», «Інструменти для верифікації інформації».
Для створення глосарію аналізувалися науково-педагогічні праці ([1]–[3]; [12]; [17]; [29] та ін.); словники термінів з інформатики та інформаційних технологій ([23]–[31] та ін.); вікі-статті з вільної онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» [18]; нормативні документи ([3]; [6]; [10]–[13] та ін.) тощо.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Safer Internet : глосарій”

Your email address will not be published.