Навчи мене писати

Price

150 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 1 Views: 453

УДК 373.3 — 056.264(076)
ББК 74.37я81

Нікуліна Г. О., Нікулін С. Є.
Навчи мене писати (для вихователів та логопедів загальноосвітнього або спеціального дошкільного закладу та вчителів початкової загальноосвітньої або спеціальної школи) : методичні рекомендації / Г. О. Нікуліна, С. Є. Нікулін. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 52 с.

Рецензенти:
С. М. Лупинович кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки та методик навчання комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.
Т. А. Волошина — старший викладач кафедри реабілітаційної педагогіки і здорового способу життя Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної осіти» Запорізької облісної ради.

Посібник допоможе правильно поетапно побудувати роботу спрямовану на подолання труднощів під час навчання письму та переказу як з дітьми із збереженим, так і з порушеним інтелектом.

Посібник призначено для дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл з українською, а також з російською мовою навчання.

Посібник побудовано так, щоб, при необхідності, спеціаліст міг тільки ЗРОБИТИ КОПІЮ того чи іншого розділу і відразу користуватися готовим матеріалом.

Книгу адресовано вихователям і логопедам, шкільним учителям, які працюють у:
— загальноосвітніх дошкільних закладах;
— початкових загалноосвітніх класах;
— дошкільних групах для дітей із затримкою психічного розвитку;
— класах для дітей із ЗПР;
— спеціальних загальноосвітніх закладах для дошкільників (логопедичних групах)і учнів з важкою мовленнєвою патологією;
— спеціальних загальноосвітніх закладахдля дошкільників і учнів з порушенням опорно-рухового апарату;
— спеціальних загальноосвітніх закладахдля дошкільників і учнів з ослабленим зором;
— спеціальних загальноосвітніх закладахдля дошкільників і учнів з ослабленим слухом;
— спеціальних загальноосвітніх закладахдля дошкільників і учнів з інтелектуальними порушеннями.
Більшість розділів будуть корисні і для зацікавлених батьків.

ЗМІСТ
Методичні рекомендації до всіх розділів … 6
I. Підготовка та навчання написанню прописних букв … 8
1. Методичні рекомендації до розділу «Підготовка
та навчання написанню прописних букв» … 8
1.а. Робота із «зеброю» … 8
1.б. Навчання письму та послідовність написання
друковано-прописної букви … 9
1.в. Робота з таблицею «Диференціація українських
і російських букв» … 10
2. Елементи прописних букв … 11
2.а. «Зебра» … 11
2.б. Назва елементів великих прописних букв … 12
2.в. Назва елементів маленьких прописних букв … 13
2.г. Таблиця з’єднань прописних букв … 14
3. «Таблиці» друкованих – прописних букв … 16
3.а. українською мовою … 16
‒ на початку процесу навчання … 16
‒ на кінець процесу навчання … 17
‒ однакові та різні за написанням великі та
маленькі букви (на початку процесу навчання) … 18
‒ однакові та різні за написанням великі та
маленькі букви (на кінець процесу навчання) … 19
‒ абетка … 20
3.б. російською мовою … 21
‒ в начале процесса обучения … 21
‒ в конце процесса обучения … 22
‒ одинаковые и разные по написанию большие
и маленькие буквы (в начале процесса обучения) … 23
‒ одинаковые и разные по написанию большие
и маленькие буквы (в конце процесса обучения) … 24
‒ алфавит … 25
~ 5 ~
4. Таблиця диференціації російсько-українських букв … 26
II. Інші рекомендації 28
5. Систематизація специфічних помилок на письмі … 28
6. Перелік специфічних помилок, які використовує
логопед при аналізі контрольних робіт на момент
зарахування дитини на логопедичний пункт … 29
7. Методика роботи над помилками … 30
8. Алгоритми письма та читання … 31
8.а. Списування … 31
8.б. Диктанту … 33
8.в. Письмового переказу …36
8.г. Читання та усного переказу … 37
9. Правила з української мови для учнів початкових
класів з українською мовою навчання … 39
9.а. Методичні рекомендації до розділу «Правила
з української мови» … 39
9.б. Правила з української мови … 41
III. Довідки … 47
10. За звуко-буквеним аналізом … 47
11. За реченням … 48
IV. Список літератури … 49

There are no reviews yet.

Be the first to review “Навчи мене писати”

Your email address will not be published.