status_we_teach_health

Навчально-методичний посібник «Навчаємо здоров’ю: компетентнісно орієнтовані завдання»

Посібник містить приклади навчальних завдань для формування ключових компетентностей на уроках основ здоров’я на прикладі 7–9 класів

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *