У «СТАТУСі» видано навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (англійська)»

Запорізька дослідниця, доктор філологічних наук, професор Тетяна Козлова видала книгу для студентів і вчителів англійської мови. Посібник містить теоретичний матеріал і комплекс практичних завдань із дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (англійська)».

Метою посібника є: ознайомлення студентів з історією та культурою окремих англомовних регіонів, особливостями різних регіональних і соціальних варіантів англійської мови; поглиблення знань щодо форм існування, ролі та функції сучасної англійської мови у світі, спільних і відмінних рис англомовних світоглядів; формування компетентностей, необхідних для успішного міжкультурного спілкування; надання студентам змоги самостійно опрацьовувати матеріал.

Сучасний світ характеризується інтенсивністю процесів мовної та культурної інтеграції. За таких умов постає необхідність оволодіння не тільки мовними структурами й правилами їх уживання, але також і комплексом фонових знань культури. Ефективність процесів міжкультурного спілкування забезпечує належний рівень обізнаності комунікантів у різних аспектах життя та діяльності рідної й іноземної країн.

Рецензентом видання є доктор філологічних наук, професор Ганна Приходько, а відповідальною за випуск – доктор філологічних наук, професор Санія Єнікєєва.

Колектив видавництва радіє нагоді причетності до кваліфікованої підготовки фахівців.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *