Друк наукового журналу – профільна діяльність видавництва «СТАТУС»

«Часопис економічних реформ» – науково-виробничий журнал із загальнодержавною та закордонною сферою розповсюдження. Редакція під керівництвом доктора економічних наук, професора Тетяни Калінеску опікується висвітленням проблем соціально-економічного розвитку країни.

У «СТАТУСі» вийшов черговий № 2 (30) від 2018 року, який зацікавить науковців, практикуючих фахівців і ділову еліту України.

Журнал унесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Окрім того, журнал індексується багатьма міжнародними наукометричними базами.

Щодо співпраці радимо звертатися до відповідального редактора, кандидата економічних наук, доцента Ганни Ліхоносової (a.likhonosova@gmail.com).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *