Управління витратами

Price

340 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 2 Views: 457

УДК 336.5.02(477)(07)
ББК 65.9(4Укр)-862-21я7

Борисенко П. А.
Управління витратами : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. А. Борисенко. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 240 с.

У пропонованому навчально-методичному посібнику викладено курс дисципліни «Управління витратами» для студентів-економістів. Матеріал курсу складається із семи тем з розбивкою кожної на дві частини – теоретичну та практичну. В межах кожної теми подано теоретико-методичні вказівки із контрольними питаннями та приклади розв’язання практичних завдань із завданнями для самостійного розв’язання. Для забезпечення ефективного освоєння дисципліни наприкінці посібника подано відповіді до контрольних питань та практичних завдань, значну увагу також приділено ілюстративним прикладам зі сфери бізнесу, які відображають практику управління витратами. Посібник орієнтовано передусім на студентів-економістів, проте може виявитися у нагоді кожному, хто прагне оволодіти методикою економічних розрахунків у сфері управління витратами.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Управління витратами”

Your email address will not be published.