Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва

Price

425 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 1 Views: 298

УДК 338.45:629(477)(031)
ББК 65.9(4Укр)375я21 Б82

Борисенко, П. А.
Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва : довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 324 с. — (Наукова книга).

Рецензенти: Олена Іванівна Трохимець, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки Класичного приватного університету
Ірина Вадимівна Силіна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії

Пропонована читачам енциклопедія містить детальне тлумачення понять, пов’язаних зі сферою інновацій та наукоємним виробництвом в Україні та світі. В ній подано найбільш важливі, зокрема й маловідомі, факти про авіабудування, космічну промисловість, оборонно-промисловий комплекс та інші галузі і підгалузі, які становлять стрижень сучасного наукоємного виробництва. Для зручності читачів матеріал подано словником зі ста вісімдесяти термінів, за алфавітом, а великі за обсягом довідкові дані, які допомагають у сприйнятті матеріалу – наприкінці енциклопедії, у додатках. Енциклопедія призначена для студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також для кожного, хто цікавиться соціально-економічним розвитком України і науково-технічним розвитком у цілому.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва”

Your email address will not be published.