Педагогічна абетка

Price

260 грн.

Quantity
- +
Units Sold: 1 Views: 730

УДК 373.3/.5.011.3-051(477)(076)
ББК 74.204.2(4Укр)я81

Мельник, О. М.
Педагогічна абетка. Методичний порадник для вчителів Нової української школи : науково-методичний посібник / О. М. Мельник ; відп. ред. Л. А. Чернікова ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Запоріжжя : ФОП К. С. Советнікова, 2019 — 156 с.

Автор:
О. М. Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Відповідальний редактор:
Л. А. Чернікова, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Рецензент:
О. В. Нікулочкіна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

У пораднику для вчителя розглядаються особливості організації освітнього процесу у Новій українській школі. Учителі матимуть змогу ознайомитись із різними аспектами діяльності вчителя: підготовкою та проведенням уроку, організацією життєдіяльності вихованців, задоволенням базових потреб учнів, упровадженням педагогіки співробітництва, особливостями взаємодії із обдарованими учнями та особами з особливими освітніми потребами, методами розвитку критичного мислення. Цікавими для аналізу та роздумів будуть думки автора про ефективну педагогічну взаємодію із дітьми на основі відвіданих уроків колег та студентів. Порадник адресований як досвідченим вчителям, так і колегам-початківцям.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогічна абетка”

Your email address will not be published.